logo
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Kinh nghiệm triển khai
Tin tức
Liên hệ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Kinh nghiệm triển khai
Tin tức
Liên hệ
Mạng xã hội:
Top
Kinh nghiệm triển khai

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến triển khai trên toàn thành phố Hà Nội

Cập nhật : 15/09/2022 5:14:00 SA
Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố
1. Sở GD&ĐT Hà Nội là Sở lớn với số lượng học sinh đông, đặc điểm phức tạp.

Hà Nội là Sở GD&ĐT có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.835 trường học, 2,2 triệu học sinh và hơn 138.000 giáo viên. Đây cũng là thành phố có diện tích rộng lớn với đặc điểm dân cư bao gồm cả đô thị và thị xã, nông thôn. Vì vậy, Hà Nội xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực để triển khai. Ngành GD-ĐT Hà Nội cũng luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

2. Tiếp tục triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tiếp nối thành công của các năm học trước, năm học năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố. Quảng Ích là đơn vị vận hành và triển khai chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội.

  1. Quy mô triển khai:

  • Toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội. Thực hiện hỗ trợ việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào các lớp 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 của các tường.

  1. Yêu cầu dự án:

  • Cho phép phụ huynh học sinh được thao tác đăng ký tuyển sinh, nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến

  • Cho phép phân tuyến tuyển sinh theo quy định từ Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

  • Cho phép nhà quản lý giáo dục tạo kỳ tuyển sinh thử nghiệm và kỳ tuyển sinh chính thức.

  • Cho phép nhà trường tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ trực tuyến mà không mất thêm thời gian nhập dữ liệu như tuyển sinh trực tiếp

  • Thống kê báo cáo tuyển sinh theo thời gian thực.

  1. Kết quả đạt được:

Kỳ tuyển sinh trực tuyến diễn ra từ ngày 1.7, Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 24 giờ ngày 3.7, cổng tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh đăng ký vào lớp 1 đã khóa lại. Theo thống kê, tỉ lệ đăng ký trực tuyến vào lớp 1 đã có nhiều đơn vị đạt tỉ lệ 100% đăng ký thành công.

Trong đó, đứng đầu là phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức và phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng (100%). Các đơn vị khác đạt tỉ lệ rất cao như: Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai (97,76%), phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai (95,91%), phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (95,44%), phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ (94,09%), phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên (93,65%)…

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay khi hệ thống vừa mở đã có gần 3.000 hồ sơ đăng ký thành công. Đến 9 giờ 20 ngày 1.7.2022, có gần 47.500 hồ sơ đăng ký thành công, hệ thống trực tuyến được vận hành ổn định