Sở GD&ĐT Hải Dương triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến trên toàn tỉnh