Câu chuyện thành công

Triển khai phần mềm PCGD khối Mầm non, Tiểu Học, THCS tại các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Cập nhật : 21/10/2021 4:48:00 SA

Nhằm tăng cường và duy trì thường xuyên công tác PCGD trong toàn tỉnh Thái Nguyên, Sở GD&ĐT Thái Nguyên phối hợp với công ty CPPM Quảng Ích triển khai phần mềm PCGD đến các đơn vị trường học trong toàn tỉnh.

Phần mềm PCGD của công ty Quảng Ích là phần mềm đã được triển khai phổ biến, được sử dụng hiệu quả tại rất nhiều các tỉnh trong cả nước. Phần mềm trợ giúp tích cực cho các nhà trường trong việc quản lý và thông kê số liệu PCGD từ bậc mầm non, Tiểu học đến THCS.

Phiên bản hiện tại của hệ thống phần mềm cho phép kết xuất dữ liệu đầy đủ tất cả các báo cáo theo các mẫu biểu chuẩn của Bộ GD&ĐT ra các file Excel. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng liên thông số liệu phổ cập ở các cấp học (Mầm non -> Tiểu học - > THCS - > Phổ thông và nghề)