Danh sách khách hàng sử dụng phần mềm Thư viện điện tử
  28/6/2011

 
 

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

 

 
TT
 
Tên đơn vị
 
Quy mô sử dụng
 
1
 
Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương
 
Tất cả các trường THPT, và một số trường Tiểu học, THCS trên toàn tỉnh
 
2
 
Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
 
Tất cả các trường THPT trên toàn tỉnh
 
3
 
Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên
 
Hầu hết các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh
 
4
 
Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng
 
Một số trường THPT, trường Tiểu học trên đại bàn Tỉnh
 
5
 
Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh
 
Một số trường THPT, trường Tiểu học trên đại bàn Tỉnh
 
6
 
Viện Chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế
 
Cơ sở dữ liệu toàn văn
 
7
 
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Cơ sở dữ liệu toàn văn
 
8
 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 
Thư viện điện tử, thư viện số

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN PM QUẢNG ÍCH
Địa chỉ : Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, CV Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02473085858 - Fax: 02473085858
Website: www.quangich.com.vn - Email: info@quangich.com
1900 4740
(Từ 8h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)