Danh sách khách hàng đang sử dụng sản phẩm phầm mềm Phổ cập giáo dục
  28/6/2011
 

 
TT
 
Tên đơn vị
 
Quy mô sử dụng
 
1
 
Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn thành phố.
 
2
 
Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.
 
3
 
Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Phúc
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.
 
4
 
Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.
 
5
 
Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Giang
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.
 
6
 
Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.
 
7
 
Phòng giáo dục đào tạo TP Thanh Hóa
 
Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non trên toàn Thành phố.
 
8
 
Phòng giáo dục và đào tạo TP Thái Nguyên
 
Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non trên toàn Thành phố.
 
9
 
Phòng giáo dục và đào tạo TP Thái Bình
 
Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non trên toàn Thành phố.
 
10
 
Phòng giáo dục và đào tạo Vũ Thư – tỉnh Thái Bình
 
Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non trên toàn huyện.
 
11
 
Phòng giáo dục và đào tạo Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình
 
Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non trên toàn huyện.
 
12
 
Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Phòng giáo dục, các trường mầm non trên toàn huyện
 
13
 
Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
 
Tất cả các Phòng giáo dục, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh.

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN PM QUẢNG ÍCH
Địa chỉ : Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, CV Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02473085858 - Fax: 02473085858
Website: www.quangich.com.vn - Email: info@quangich.com
1900 4740
(Từ 8h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)