Tọa đàm trực tiếp trên VTV - Sản phẩm Sổ liên lạc điện tử Quảng Ích