Ký kết thỏa thuận hợp tác “Ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo 2016-2020” giữa Cục công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT và Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích.
  14/9/2016

Ngày 13/9, Cục công nghệ thông tin thuộc Bộ GD&ĐT và Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích đã long trọng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động quản lý, dạy-học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành GDĐT với các sản phẩm như hệ thống thông tin quản lý giáo dục, cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử, mạng giáo dục eNetviet,…

Hình ảnh lễ ký kết hợp tác

Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Cục công nghệ thông tin, đại diện là ông Nguyễn Sơn Hải – Cục trưởng Cục CNTT và Công ty CPPM Quảng Ích, đại diện là ông Trần Quốc Uy – Tổng Giám đốc cùng các cán bộ nhân viên khác.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục và đào tạo trên cơ sở ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ CNTT một cách hiệu quả, sáng tạo. Với mục tiêu nâng cao trình độ tin học của học sinh, giáo viên, nhà quản lý thông qua việc đào tạo và ứng dụng hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ CNTT tại nhà trường một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu hiện nay và trong các năm tiếp theo. Đẩy mạnh triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng trong các cơ quan quản lý giáo dục và các trường học phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cải cách hành chính đặc biệt sử dụng sổ sách điện tử trong nhà trường. Thúc đẩy triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành GDĐT phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

Lễ ký kết này là mốc son đầu tiên trong quá trình hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa Cục CNTT thuộc Bộ GD&ĐT và Công ty Cổ phần Phần mềm Quảng Ích, trên phương diện hợp tác thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, dạy-học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực CNTT.

 

Hợp tác trong tư vấn, trao đổi chuyên môn về kinh nghiệm, phương án xây dựng, triển khai vận hành, bảo dưỡng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục, cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử, mạng giáo dục eNetviet, xây dựng CSDL tập trung đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, hệ thống an toàn thông tin và các nội dung khai thác mà  hai bên cùng quan tâm.

CÔNG TY CỔ PHẦN PM QUẢNG ÍCH
Địa chỉ : Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, CV Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02473085858 - Fax: 02473085858
Website: www.quangich.com.vn - Email: info@quangich.com
1900 4740
(Từ 8h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)