logo
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Kinh nghiệm triển khai
Tin tức
Liên hệ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Kinh nghiệm triển khai
Tin tức
Liên hệ
Mạng xã hội:
Top
Truyền thông nói về chúng tôi

Sở GD&ĐT Hải Dương triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến trên toàn tỉnh

Cập nhật : 21/10/2021 3:48:00 SA

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý chuyên môn, trong đó có việc theo dõi, quản lý kết quả học tập và chuyên cần của học sinh bằng “sổ điện tử”.

Ngày 21/5 vừa qua, Sở GD&ĐT Hải Dương đã triển khai tập huấn phần mềm quản lý điểm điện tử trên toàn tỉnh, nhằm cung cấp cho các trường học hệ thống phần mềm quản lý hiệu quả tại nhà trường; đồng thời Sở giáo dục - với vai trò là cơ quan đầu não về giáo dục của tỉnh có phương tiện hiện đại để quản lý, cập nhật thông tin kịp thời, liên thông số liệu các cấp từ trường đến Phòng giáo dục và Sở giáo dục.

Sở giáo dục Hải Dương đã lựa chọn "Hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến - tích hợp sổ liên lạc điện tử" của công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích. Hệ thống này đã triển khai tại nhiều trường học tại Hải Dương trong các năm qua.

Chương trình thời sự - Đài truyền hình Hải Dương

Nét mới trong phần mềm triển khai năm nay là nền tảng công nghệ điện toán đám mây, giúp các trường, phòng giáo dục, sở giáo dục có thể sử dụng phần mềm mọi lúc, mọi nơi, bằng máy tính và cả các thiết bị di động.

Sau một ngày tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống, Ban giám hiệu, cán bộ quản lý các nhà trường rất hài lòng và đặt niềm tin vào hệ thống mới này có thể đem lại những cải tiến mới mẻ trong quản lý dạy và học, cũng như giúp cải thiện mối quan hệ giữa nhà trường - xã hội, cung cấp thông tin kịp thời đến phụ huynh học sinh.

Được biết hệ thống quản lý trường học trực tuyến của công ty Quảng Ích là 1 trong 5 sản phẩm công nghệ thông tin thành công nhất, đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2012. Đây là phần mềm giáo dục duy nhất đạt giải thành công trong hệ thống giải thưởng uy tín này.

P.V

Tham khảo:

- Công văn của Bộ GD&ĐT: http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van-6756-BGDDT-VP-su-dung-so-Goi-ten-ghi-diem-trong-nha-truong-vb149412.aspx

- Công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương: http://haiduong.edu.vn/?page=doc-van-ban&name_id=v-v-trien-khai-tap-huan-phan-mem-quan-ly-diem&portal=duk