BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢNG ÍCH
Ông: NGUYỄN HUY TÚ
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông: TRẦN QUỐC UY
Chức vụ: Tổng giám đốc (thành viên hội đồng quản trị)
Ông: TRƯƠNG MINH HỢP
Chức vụ: Phó tổng giám đốc - Phụ trách kỹ thuật (thành viên hội đồng quản trị)
Ông: HÀ TRUNG KIÊN
Chức vụ: Phó tổng giám đốc - Phụ trách kinh doanh
BAN LÃNH ĐẠO CÁC TRUNG TÂM
Ông: PHẠM DUY TRỌNG
Chức vụ: Giám đốc trung tâm kinh doanh (khu vực miền Bắc)
Ông: NGUYỄN THÀNH LONG
Chức vụ: Giám đốc trung tâm kinh doanh (khu vực miền Nam)
Ông: DƯƠNG VŨ HIỀN
Chức vụ: Giám đốc trung tâm phần mềm giáo dục
CÔNG TY CỔ PHẦN PM QUẢNG ÍCH
Địa chỉ: 2506, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.35566957 - Fax: 04.35566957
Website: www.quangich.com.vn - Email: info@quangich.com
1900 4740
(Từ 8h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)